2013 – Rewizja rekomendacji z zakresu planowania przestrzennego, w tym mieszkalnictwa, zawartych w dokumencie pn. „Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne”

2013 Labus A., Rewizja rekomendacji z zakresu planowania przestrzennego, w tym mieszkalnictwa, zawartych w dokumencie pn. „Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne” dla UMWM Departament Polityki Regionalnej, Kraków

Powrót