2013 – Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku

2013 Labus A., Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 297 – Pomyślne starzenie się – uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne [red:] D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski, Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, ISSN 0208-6018, s.7-22

Powrót