2013 – Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństw europejskich na wybranych przykładach

2013 Labus A., Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństw europejskich na wybranych przykładach, [w:] ZN Pol.Śl. nr 1889, seria Architektura z.53, Gliwice, s.143-156

Powrót