2013 – Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach

2013 Labus A., Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach, Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast IRM 2/2013, Kraków, s.11-28 MNiSW=5.0

Powrót