2013 – Centralna sterylizatornia – projektowanie i realizacja

2013 Labus A., Centralna sterylizatornia – projektowanie i realizacja, [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 11/2013, s. 31-34, MNiSW=4.0

Powrót