2012 – Odnowa i rozwój miejski w kontekście starzejącego się społeczeństwa – działania w mikro- i makroskali

2012 Labus A., Odnowa i rozwój miejski w kontekście starzejącego się społeczeństwa – działania
w mikro- i makroskali, [w:] Zeszyty Naukowe PŚl. nr 1856 Archit. 2012 nr. 51, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 159-167

Powrót