2012 – Modernizacja elewacji szpitali – wymiar ekonomiczny i techniczny

2012 Labus A., Modernizacja elewacji szpitali – wymiar ekonomiczny i techniczny, [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 3/2012, s. 54-61, MNiSW=6.0 IC=3,56

Powrót