2012 – Miasto XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa

2012 Labus A., Miasto XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa, [w:] Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, [red:] Zych A.A., Wydawnictwo – Druk – Reklama, Łask, s. 333-349, ISBN 978-83-935887-0-1

Powrót