2012 – Jak zmodernizować blok operacyjny?

2012 Labus A., Jak zmodernizować blok operacyjny?, [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 6/2012, s. 14-21, MNiSW=6.0 IC=3,56

Powrót