2012 – Jak zaprojektować optymalną salę operacyjną

Labus A., 2012, Jak zaprojektować optymalną salę operacyjną – zasady i wymogi architektoniczno-budowlane w świetle potrzeb, [w:] Infrastruktura techniczna szpitala 1/2012, Dodatek specjalny do OPM, Elamed

Powrót