2012 – Jak zaprojektować i wyposażyć klinikę o charakterze zabiegowym?

2012 Labus A., Jak zaprojektować i wyposażyć klinikę o charakterze zabiegowym?, [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 9/10 2012, s. 42-46, MNiSW=6.0 IC=3,56

Powrót