2011 – Studium przypadku – szpital uniwersytecki w Orebro w Szwecji

2011 Labus A., Studium przypadku – szpital uniwersytecki w Orebro w Szwecji, [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 9-10/2011, s. 70-74, MNiSW=6.0 IC=3,66

Powrót