2011 – Starzejące się społeczeństwo XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast

2011 Labus A., Starzejące się społeczeństwo XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast, [w:] Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast Problemy rozwoju miast Zeszyt 3-4/2011, Kraków, s. 75-84, ISSN 1733-2435, MNiSW=6.0

Powrót