2011 – Miasto zwarte XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa

2011 Labus A., Miasto zwarte XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa, [w:] Miasto zwarte-miasto rozproszone, ogólnopolska konferencja studentów Wydziału Architektury, Warszawa 4-5 Listopad 2011, s. 35-44, ISBN 978-83-924-697-3-5

Powrót