2011 – Centra geriatryczne –przyszłość dla starzejącego się społeczeństwa XXI wieku?

2011 Labus A., Centra geriatryczne –przyszłość dla starzejącego się społeczeństwa XXI wieku?, [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 6/2011, s. 73-75, MNiSW=6.0 IC=3,66

Powrót