2009 – Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia

Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe wypełnianie obowiązków studenta i wyróżniającą się aktywność naukową

Powrót