18-19 XI 2014 – XVII Konferencja Ustrońska pt. Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, Ustroń

18-19 XI 2014 – XVII Konferencja Ustrońska „Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów”, Strategia równości płci w kontekście zrównoważonego planowania przestrzeni publicznych, Ośrodek Rekreacyjno -Wypoczynkowy Muflon, Ustroń.

Sprawozdanie z konferencji str. 45

Powrót