14-15 IX 2010 – Revita Silesia Dostępność – integracja, gospodarka, bezpieczeństwo: Śląskie dla wszystkich!, Cieszyn

Udział w dwudniowych warsztatach Revita Silesia Dostępność – integracja, gospodarka, bezpieczeństwo: Śląskie dla wszystkich!, Cieszyn (więcej o warsztatach na stronie internetowej: jasnet.pl )

Powrót