05 VI 2014 – III Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków

05 VI 2014   III Kongres Rewitalizacji Miast (4-6 VI 2014, Rewitalizacja w polityce miejskiej), Odnowa miejska w kontekście równości płci w metropoliach europejskich XXI wieku na przykładzie Wiednia, Kraków

Prezentacja dostępna na stronie internetowej:

http://irm.krakow.pl/uploadUser/file/3_KRM/_prezentacje/2/Labus_2014-05-27%20III%20KRM%202014.pdf

Powrót